Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

ЕКОЛОГІЯ

Про спеціальність

ЕКОЛОГІЯ – це галузь знань про об'єктивні закономірності існування людини і природи, про взаємозв'язки процесів розвитку екосистем всіх рівнів. Вона охоплює всі сфери життєдіяльності людства: духовні, гуманітарні, економічні, технічні, наукові та політичні.

Екологія є науковою основою раціонального використання природних ресурсів і стійкого розвитку суспільства, охорони біологічного різноманіття. Екологічне знання дає змогу розробити дієві кроки до подолання екологічної кризи та вирішувати різні екологічні проблеми.

Екологія вивчає взаємовідносини організмів із довкіллям, досліджує структурно-функціональну організацію надорганізмових (епіорганізмових) систем — популяцій, угруповань, екосистем, гемомеріди (біосфера), виявляє механізми підтримання їх стійкості у просторі й часі, закономірності їх розвитку.

ЛАБОРАТОРІЇ

Відновлення екологічної рівноваги, порушеної в результаті надзвичайних ситуацій, неможливе без якісної оцінки їх впливу на довкілля, порівняльного аналізу можливих технічних рішень відновлення забруднених територій та визначення ступеня досягнення цільових критеріїв в процесі реабілітації. Саме ці практичні напрямки реалізації екологічної безпеки є предметом наукових досліджень лабораторії екологічної безпеки.

Лабораторія обладнана сучасними приладами фізико-хімічних методів аналізу параметрів навколишнього середовища, які дають змогу здійснювати моніторинг територій та об'єктів, що піддалися впливу надзвичайних ситуацій та техногенних аварій. Лабораторія екологічної безпеки атестована на право вимірювань основних параметрів навколишнього середовища (Свідоцтво № РЛ 091/21). Відповідно до галузі атестації, наша лабораторія може виконувати лабораторні дослідження параметрів атмосферного повітря та промислових викидів, природних та стічних вод, ґрунтів та відходів. Такі дослідження є дуже актуальними у наш час, в умовах непростої екологічної ситуації.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Про університет

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності – це провідний заклад вищої освіти України в галузі безпеки людини, визнаний лідером національної освіти і консолідованого Всеукраїнського рейтингу вищих навчальних закладів України. Університет входить до Асоціації вищих навчальних закладів Європейського Союзу, які працюють у галузі безпеки людини (EFSCA).

Університет належить до сфери управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Висококваліфіковані викладачі, сучасне матеріально-технічне забезпечення, практично орієнтований зміст освітніх програм дозволить Вам отримати престижну професію з широким доступом до працевлаштування!АКТУАЛЬНЕ

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

М. Львів вул.Клепарівська,35


www.ldubgd.edu.ua